NAGRADNA IGRA »Klet Krško podarja vstopnici za ogled tekme UEFA EURO 2024«

Kaj imajo skupnega nogometni navdušenci in ljubitelji Cvička Kleti Krško?

Priložnost za ogled tekme SLOVENIJA : DANSKA (UEFA EURO 2024) v živo!

Cviček vino PTP Dolenjska je ustvarjen za osvežitev navijačev med nogometnimi tekmami, ki jih bo to poletje spremljala vsa Slovenija. V duhu edinstvenega športnega vzdušja bo Klet Krško dvema ljubiteljema našega Cvička omogočila ekskluzivno priložnost, da si tekmo Slovenija : Danska (Stuttgart, 16. junij 2024, 18:00) ogledata v živo!

Sodeluješ lahko na enega (ali oba) izmed dveh načinov:

 1. Sodelovanje z nakupom artikla vino Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. v vseh prodajalnah, vinotekah, bencinskih servisih in lokalih v Republiki Sloveniji. Velja tudi nakup v spletnih trgovinah v Republiki Sloveniji.

Štejejo nakupi, opravljeni med vključno 24. 5. 2024 in 6. 6. 2024.

– Poleg kupljene/naročene steklenice vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. (0,75L, 1L, 1,5L) slikajo račun, iz katerega je razvidno, da je bil opravljen nakup/naročilo vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o.

– in sliko skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, elektronski naslov) pošljejo na marketing@kz-krsko.si. S poslanim elektronskim sporočilom sodelujejo v žrebu za nagrado.

Na računu mora biti poleg razvidnega nakupa najmanj ene steklenice vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. jasno vidna številka računa – en račun šteje samo enkrat.

Omogočeno je tudi sodelovanje brez nakupa.

 1. Sodelovanje z odgovorom na vprašanje: Dokončaj slogan Cvička Kleti Krško: »Cviček je ustvarjen za druženje in _________«.

(Namig: Odgovor se skriva na spletni strani www.klet-krsko.si.)

– V tem primeru posamezniki na marketing@kz-krsko.si pošljejo enobesedni odgovor na vprašanje in pripišejo svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov). S poslanim elektronskim sporočilom sodelujejo v žrebu za nagrado.

7. 6. 2024 bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel 2 vstopnici in bo za našo reprezentanco navijal neposredno s tribun.

Pogoji sodelovanja:

 

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so obenem davčni rezidenti Republike Slovenije.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro, ki so objavljeni na www.klet-krsko.si.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Delimo strast do nogometa!

Ministrstvo za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »KLET KRŠKO PODARJA VSTOPNICI ZA OGLED TEKME UEFA EURO 2024«

 

 1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri »KLET KRŠKO PODARJA VSTOPNICI ZA OGLED TEKME UEFA EURO 2024« (v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator in izvajalec nagradne igre je Kmečka zadruga Krško, z.o.o., Rostoharjeva ulica 88, 8270 Krško (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je širjenje prepoznavnosti blagovnih znamk Klet Krško in Cviček vino PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. v Sloveniji.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 24. 5. 2024 do vključno 6. 6. 2024 do 23.59.

 1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so obenem davčni rezidenti Republike Slovenije.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Kmečka zadruga Krško, z.o.o. ali njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na enega ali oba izmed dveh načinov:

(1)

Sodelovanje z nakupom artikla vino Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. v vseh prodajalnah, vinotekah, bencinskih servisih in lokalih v Republiki Sloveniji. Velja tudi nakup v spletnih trgovinah v Republiki Sloveniji.

Štejejo nakupi, opravljeni med vključno 24. 5. 2024 in 6. 6. 2024.

–          Poleg kupljene/naročene steklenice vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. (0,75L, 1L, 1,5L) slikajo račun, iz katerega je razvidno, da je bil opravljen nakup/naročilo vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o.

–          in sliko skupaj s svojimi podatki (ime, priimek, elektronski naslov) pošljejo na marketing@kz-krsko.si. S poslanim elektronskim sporočilom sodelujejo v žrebu za nagrado.

Na računu mora biti poleg razvidnega nakupa najmanj ene steklenice vina Cviček PTP Dolenjska pridelovalca Kmečka zadruga Krško, z.o.o. jasno vidna številka računa – en račun šteje samo enkrat.

Omogočeno je tudi sodelovanje brez nakupa.

(2)

Sodelovanje z odgovorom na vprašanje: Dokončaj slogan Cvička Kleti Krško: »Cviček je ustvarjen za druženje in _________«.

(Namig: Odgovor se skriva na spletni strani www.klet-krsko.si.)

–          V tem primeru posamezniki na marketing@kz-krsko.si pošljejo enobesedni odgovor na vprašanje in pripišejo svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov). S poslanim elektronskim sporočilom sodelujejo v žrebu za nagrado.

Organizator nagradne igre bo presodil ustreznost odgovora. Iz sodelovanja bodo v vsakem primeru izločeni odgovori: ki bodo po vsebini žaljivi; katerih vsebina bi lahko škodovala časti ali dobremu imenu neke osebe ali znamke; ki bodo vsebovali informacije iz osebnega ali družinskega življenja kakšne prepoznavne osebe, ki lahko škodujejo njenemu dobremu imenu; ki na kakršen koli drug način nedopustno posegajo v zasebnost, osebnostne pravice ali druge pravice neke osebe; ki spodbujajo k ravnanju, ki predstavlja prekršek ali kaznivo dejanje ali vsebujejo opis, ki kaže na takšno ravnanje; ki so iz drugih razlogov neprimerni.

Poslani odgovori na vprašanje ne bodo javno objavljeni.

Poslani podatki (slika računa poleg steklenice, ime, priimek in elektronski naslov) udeležencev bodo uporabljeni izključno za potrebe evidentiranja prijav v nagradno igro ter žrebanja v predmetni nagradni igri.

Izjema bodo imena in priimki izžrebanih udeležencev, ki bodo javno objavljeni za namene obveščanja o nagrajencih, in sicer na spletni strani: www.klet-krsko.si.

Udeleženci lahko z odgovorom na vprašanje sodelujejo v nagradni igri enkrat. Dodatno lahko sodelujejo večkrat z nakupom, pri čemer se isti račun upošteva zgolj enkrat.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina, pošiljanje telefonskih sporočil) nosijo udeleženci nagradne igre sami.

 1. Nagradni sklad

Celoten nagradni sklad sestavljata dve vstopnici za ogled tekme UEFA EURO 2024 Slovenija:Danska v Stuttgartu, 16. 6. 2024. Maloprodajna vrednost nagrade je 300,00 EUR. Skladno s 3. odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini, se dohodnina odvede od nagrade, ki presega 42 EUR. Dohodnino bo odvedel organizator nagradne igre. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške (dostop do interneta, prevzem nagrade), vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

Nagrad ni možno spremeniti v denarne nagrade, oziroma jih ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost.

 1. Žrebanje nagrade in obveščanje o nagrajencu

Žrebanje bo izvedeno 7. 6. 2024, ob 12. uri na sedežu izvajalca in ne bo javno. V žrebu bodo upoštevane le prijave, prejete v času trajanja nagradne igre.

Nagrajenec ne more zahtevati zamenjave nagrade za drugo nagrado ali za njeno denarno protivrednost, niti je prenesti na tretjo osebo. Prav tako ni upravičen do nadomestila v primeru, da nagrade ne more prevzeti, ne glede na razlog. Nagrada bo podeljena zgolj prejemniku, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrade. Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenec bo izžreban s pomočjo naključnega računalniškega žreba. Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator.

Izžreban nagrajenec bo o tem, da je bil izžreban, obveščen v roku 1 ure od žreba, in sicer preko naslova elektronske pošte, ki ga je navedel ob prijavi na nagradno igro.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za prevzem nagrade s strani izžrebanega udeleženca je, da v času žreba izpolnjuje pogoje iz 4. in 5. člena in da soglaša s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Izžrebani udeleženec mora izvajalcu sporočiti svojo davčno številko, saj vrednost nagrade presega 42,00 EUR.

Nagrajenec je dolžan organizatorju nagradne igre najkasneje v roku 48 ur (od dne, ko organizator nagradne igre odpošlje obvestilo o tem, da je bil posameznik izžreban) potrditi sprejem nagrade ter ob tem posredovati svoj naslov ter sporočiti svojo davčno številko. V kolikor nagrajenec navedenih podatkov ne bo posredoval izvajalcu nagradne igre pravočasno, se šteje, da nagrade ne sprejema in organizator nagradne igre lahko izžreba nadomestnega nagrajenca.

Strošek akontacije dohodnine vezan na izplačilo nagrade krije organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le fizične osebe, starejše od 18 let. Organizator izrecno poudarja, da ne bo izročil nagrade osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za udeležbo v nagradni igri. Pred predajo nagrade lahko organizator nagradne igre zahteva dokazilo, da je prejemnik nagrade res starejši od 18 let.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

 1. Ostala pravila nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebanca ter ustreznega rezervnega izžrebanca nihče ne odzove pravočasno na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali
 • če nagrajenec izjavi, da ne želi prejeti nagrade ali posredovati ustrezne davčne številke ali
 • če se ugotovi, da si je prijavitelj z nedovoljenimi tehničnimi sredstvi skušal pridobiti/povečati možnosti za izbor (npr. hackertools, poizkusi večkratnih prijav z identično številko in sliko računa ipd.) ali
 • če je bil prijavitelj izžreban na podlagi prijave s Sodelovanjem z odgovorom na vprašanje ter se ugotovi, da je odgovor neprimeren (npr. takšen da vzpodbuja sovraštvo, diskriminacijo, prikazuje nezakonite dejavnosti, je žaljiv ipd.) ali
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita ali
 • v primeru, da bi bilo izvajanje nagradne igre tekom trajanja nagradne igre ustavljeno.

Če prejemnik nagrade organizatorju ne posreduje pravočasno v teh pravilih navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

 

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za (ne)delovanje spletne strani; storitve, ki jih opravlja ponudnik poštnih storitve; kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju; nedostavljene pošiljke z nagradami; kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Davčne obveznosti – akontacija dohodnine

Organizator bo za prejemnika nagrade od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 1. Varovanje podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Kmečka zadruga Krško, z.o.o.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad. V kolikor so udeleženci podali privolitev tudi v neposredno trženje, se lahko njihovi podatki obdelujejo tudi za namene pošiljanja oglasnih sporočil upravljavca in z njim povezanih družb (npr. oglasi za izdelke upravljavca, nagradne igre ipd.). Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v obeh zgoraj navedenih primerih točka (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Organizator ima zakonit interes na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena GDPR, da javno objavi imena in priimke nagrajencev nagradne igre na svoji spletni strani in na spletni strani nagradne igre.

Upravljavec bo obdeloval naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte (za evidentiranje prijav), v opisanih primerih pa tudi davčno številko.

Osebni podatki udeležencev se bodo hranili še 3 tedne po zaključku nagradne igre, osebni podatke nagrajencev pa do poteka minimalnih rokov, naloženih z zadevni predpisi (npr. 10-letni rok v skladu z davčnimi predpisi).

Podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko vsak sodelujoči prekliče z izjavo o preklicu, ki jo pošlje po pošti na naslov upravljavca ali z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na marketing@kz-krsko.si. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če sodelujoči zgoraj navedenih podatkov ne posreduje oz. po posredovanju zahteva njihov izbris oz. prekliče privolitev v njihovo obdelavo, ne more sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo dostop, prepis, popravek, izbris ter omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Zahteva se posreduje na elektronski naslov: marketing@kz-krsko.si.  

V kolikor sodelujoči meni, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo.

 1. Končne določbe

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 23. 5. 2024, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja – www.klet-krsko.si.     

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Krško, 23. 5. 2024

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: »PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!«

Klet Krško

Zadnje novice

Novice iz Kleti Krško

Najnovejše novice, obvestila in dogajanja, naravnost iz Kleti Krško.

Ste stari več kot 18 let?

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena le polnoletnim osebam.

This site is registered on wpml.org as a development site.