BREZPLAČNE DELAVNICE ZA VINOGRADNIKE (JULIJ-AVGUST 2019)

BREZPLAČNE DELAVNICE ZA VINOGRADNIKE (JULIJ-AVGUST 2019) - sprememba terminov!


V letu 2019 smo skupaj s partnerji pripravili niz delavnic, na katerih se bomo posvetili različnim področjem, ki se nanašajo na učinkovito pridelavo grozdjo. Želimo, da pridelate čim boljšo kakovost grozdja, ki je osnova za vrhunsko vino. Le-to namreč odraža vse naravne danosti našega področja in nudi kupcem konstantno kakovost.

Vsebine delavnic smo razdelili na več sklopov, in sicer:

  1. Varna in učinkovita raba fitofarmacevtskih sredstev

  2. Kako doseči kakovosten pridelek?

  3. Poletna dela v vinogradu s praktičnim prikazom

  4. Učinkovita in varna uporaba mehanizacije

Trenutno stanje v vinogradih je dobro. Na določenih vinogradniških legah je bilo zaznati pojav peronospore in oidija ter tudi poškodbe na grozdih zaradi toče.

Spremljajte navodila strokovnih služb glede varstva pred boleznimi in škodljivci.


Za vse informacije in nasvete lahko pokličete na tel. št.: 031 65 59 36 (Aleš).


TERMINSKI PLAN DELAVNIC 

Datum

Ura

Izvajalec/Partner

Vsebina dogodka

Kraj

Četrtek,

25. 7. 2019

10.00

KZ/BASF

Ogledni poskus

Vrhulje 7, Kmetija Anton Žaren

Petek,

30. 8. 2019


10.00

KZ Krško/KZ

Sevnica

Predstavitev specialne mehanizacije v vinogradništvu

Posestvo Sremič; v primeru slabega vremena, bo prikaz strojev prestavljen

Torek,

6. 8. 2019


10.00

KZ Krško/Jurana

Uporaba posebnih ekoloških sredstev za varstvo rastlin

KZ Krško,

Rostoharjeva 88

Torek,

13. 8. 2019

!! nov termin

10.00

KZ/IPRA

Kako doseči kakovosten pridelek? Praktična delavnica

Kmetija Voglar, Libelj 2

Delavnice so za udeležence brezplačne!


Prosimo, da zaradi lažje organizacije potrdite vašo udeležbo na posamezni delavnici na tel. št.: 07 488 25 00 (KZ Krško) in/ali 031 65 59 36 (Aleš), najkasneje dan pred začetkom delavnice!

Partnerji pri izvedbi projekta so:

- KZ Krško z.o.o.,

- Občina Krško,

- KZ Sevnica,

- Zavod IPRA,

- Syngenta, BASF

Starostna omejitev

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena polnoletnim osebam.
S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste stari 18 let ali več.

Vstopi