Cvičkova poletna turneja: »Ti povabiš, Klet Krško časti!«        Prijavi se

Vinogradništvo

Povezovanje zemlje, trte in ljudi

Skrivnosti našega vinogradništva

Terroir, trta in ljudje

Terroir, trta in ljudje so ključni elementi vinograda, saj ustvarjajo edinstven okus in karakter vsakega vina.

  • Terroir
    Terroir z edinstveno kombinacija lege, podnebja in tal vpliva na okus in karakter vina.
  • Trta
    Trta je bistvo vinogradništva, saj se vse dogaja okrog nje.
  • Ljudje
    S svojim znanjem, izkušnjami in strastjo negujejo vinograde za najboljše grozdje.

Klima

Podnebje
vinogradov

Vinogradi se razprostirajo na gričih in pobočjih ter so izpostavljeni celinskemu podnebju, ki prinaša največ sončnih dni v poletnih in jesenskih mesecih ter topla in suha poletja ter mrzle zime z obilico padavin v pomladnem in jesenskem času.

Celinsko podnebje

do 1.200 mm letnih padavin

200 m - 400 m nadmorske višine

2000 sončnih ur letno

Zemlja

Tla vinogradov

Področje, kjer se nahajajo vinogradi, je geološko sestavljeno iz kamnin apnenca, laporja, peščenjaka in ilovice. Tla so bogata z minerali in načeloma zagotavljajo primerno drenažo ter ohranjajo toploto, kar pomembno vpliva na razvoj korenin in nadzemnega dela trte kot tudi na količino in kakovost pridelka ter okus vina.

Lege

Vinogradi

Grozdje za naša vina prihaja z vinogradov naših kooperantov in naših lastnih vinogradov.

Vinorodni okoliš
Dolenjska

200 ha

Vinogradov naših kooperantov

Lastni vinograd
Sremič

8 ha

lastnih vinogradov

Vinorodni okoliš
Bizeljsko-Sremič

5 ha

Vinogradov naših kooperantov

Vinorodni okoliš

Klet se nahaja na stičišču dveh vinorodnih okolišev, ki ju med seboj ločuje reka Sava. Na desnem bregu je vinorodni okoliš Dolenjska, ki je posejan z griči in se razprostira na območju vzhodnega dela Dolenjske. Levi breg Save pa pokriva vinorodni okoliš Bizeljsko-Sremič.

Vinorodni okoliš

Dolenjska

Vinorodni okoliš

Bizeljsko-Sremič

Vinorodni okoliš

Dolenjska

Vinorodni okoliš

Bizeljsko-Sremič

Trta

Srce vinograda

Trta je jedro vinogradništva, saj se vse dogaja okrog nje. Ponosni smo na raznolikost sort, ki uspevajo v naših lastnih vinogradih in vinogradih naših kooperantov – od belih (kraljevina, laški rizling, zeleni silvanec, beli pinot, sauvignon, chardonnay) do rdečih (žametna črnina, modra frankinja). Vsaka sorta ima svoj značaj, ki se odraža v vonju in okusu vina.

Ljudje

Naše zgodbe ne bi bilo brez vinogradniških družin.

Ljudje so srce in duša naše kleti. Naši kooperanti so ključni del naše zgodbe, saj v svojih vinogradih pridelujejo grozdje za pretežni del naših vin. Na skupaj 200 hektarjih vinogradniških površin za kakovosten pridelek skrbi skoraj 200 vinogradniških družin. Skupaj ustvarjamo zgodbo Kleti Krško in ohranjamo tradicijo vinogradništva na Dolenjskem in v Posavju.

~ 0
vinogradniških družin
~ 0 t
letno odkupljenega grozdja
0 x
hvala za trud in sodelovanje

Ljudje

Vinogradniki Kleti Krško

Naše lastno vinogradniško posestvo skozi vse leto posebej skrbno obdelujejo naši vinogradniki, ki se skupaj z enologom trudijo pridelati najbolj kakovostno grozdje za naše najboljše linije vin.

Delo v vinogradu
V zimskih mesecih, ko trta zaključi vegetacijo, začnemo z rezjo trte. Z rezjo določimo gojitveno obliko vinske trte, hkrati pa uravnavamo razmerje med rastjo in rodnostjo. Primerno izbrana gojitvena oblika in rez vinske trte sta ključni za primerno obremenitev. V naših vinogradih in vinogradih naših kooperantov se poslužujemo gojitvene oblike enojni gouyot, kar pomeni, da pri rezi pustimo šparon s 6–8 očesi in reznik z 2–3 očesi.
Vsak vinograd ima svojo življenjsko dobo, zato vinogradniške površine sproti obnavljamo. Povprečna gostota sajenja se giblje med 4000 in 5000 trsov na hektar, kar daje trtam dovolj prostora in svetlobe za rast in razvoj. Sajenje se opravi v spomladanskih mesecih, ko ni več nevarnosti pozebe ali jeseni.
V maju ali v prvih dneh junija, vsekakor pred cvetenjem trte opravimo pletev vinske trte, pri čemer izberemo mladike, ki so primerne za nadaljnjo rast, vse ostale pa odstranimo. S tem naredimo listno steno bolj zračno, kar zmanjša možnost za razvoj bolezni, hkrati pa ostalim mladikam omogočimo večji dostop hranil.
Faza cvetenja se začne takrat, ko se na posameznih cvetovih začno ločevati venčni listi s cveta. Pri nas je to navadno v drugi polovici maja ali začetku junija. Po cvetenju, ko so jagode v velikosti graha, v coni grozdja odstranimo liste, da prezračimo listno steno ter tako zmanjšamo možnost razvoja bolezni.
Trgatev, ki je za nas najpomembnejši del leta, pri nas traja dober mesec dni, navadno se začne že v zadnjih dneh avgusta in poteka vse do začetka oktobra. Čas trgatve posamezne sorte je odvisen od vremena in dozorevanja grozdja, ki ga spremljamo s pomočjo kemijskih analiz grozdja v našem laboratoriju. Le tako lahko dosežemo optimalno zrelost grozdja in določimo termin trgatve posameznih sort.

Odkrij pot grozdja

Ste stari več kot 18 let?

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena le polnoletnim osebam.

This site is registered on wpml.org as a development site.