Ribje legende

EU

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Republika Slovenija

LAS Posavje

Naziv operacije: Kulturna in zdrava ribja gastronomija in ribištvo nekoč in danes 

Akronim operacije: RIBJE LEGENDE

Nosilec projekta: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.

Partnerji projekta: RIBIŠKA DRUŽINA SEVNICA, CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, DOMAČIJA REPOVŽ D.O.O. 

Povzetek operacije

Izzivi, ki jih operacija rešuje:

Strategija lokalnega razvoja izpostavlja, da je potrebno ohranjati kulturno krajino, uvajati nove proizvode, razvijati kmetijske pridelke in živila višje kakovosti ter jih vključevati v lokalno in turistično ponudbo regije. Največji potencial regije je neokrnjena narava, ki jo ponuja reka Mirna in bogata dediščina ribištva ob reki Savi, tradicija ribištva in visoko kakovostnih rib. Vendar pa ta čudoviti eko sistem podvodnega rečnega sveta izginja, tipične vrste rib so bodisi na seznamu ogroženih, ali pa jih je tako malo, da jih ni moč ponuditi gostom. Sodobni turist in potrošnik želita spoznati in okušati pristno in avtentično regijo, aktivno in kakovostno preživljati prosti časa, predvsem pa so sodobni trendi v zelenem in kulturnem turizmu usmerjeni v  zdrav življenjski slog. SLR predlaga, da je rešitev v tržnem povezovanju, zagotavljanju zdrave in raznovrstne ponudbe, okolju prijaznih rešitvah, v povezovanju z drugimi sektorji in vključevanju ranljivih skupin. Operacija Ribje legende vključuje vse našteto.

Glavne dejavnosti: 

 1. Valorizacija nesnovne kulturne dediščine ribe &vino, povezava z zdravim življenjskim slogom
 2. Oblikovanje inovativnih doživetij: energijske točke in multimedijsko doživetje v vinski kleti pri Šrajbarskem turnu, vstop v podvodni svet reke Save v gostilni Repovž
 3. Razvoj povezane turistične ponudbe: »Zdrav užitek – RIBE & VINO«, 5 zvezdično doživetje 
 4. Pilotno testiranje novih naravnih tehnologij zorenja vina, shranjevanja rib v gastronomiji
 5. Organizacija dogodka Dan ribe, informiranje in izobraževanje prebivalstva o zdravi prehrani, ribištvo kot zdrav življenjski slog tudi za ranljive skupine
 6. Učna in promocijska gradiva, spletno in digitalno informiranje, predavanja, delavnice v šolah 
 7. Promocija nove povezane ponudbe na gastronomskih prireditvah, katalog in digitalni marketing.

Cilji:

 1. Identifikacija »ribjih legend«  in nesnovne kulturne dediščine ribje gastronomije in ribištva
 2. Razvoj povezanega turističnega produkta »Zdrav užitek - rečne ribe in vino« kot odgovor na zahteve sodobnega turista/potrošnika 
 3. Vzpostavitev 5 zvezdičnega doživetja v Posavju
 4. Razvoj sodobne ribje gastronomije in tehnik za shranjevanje surovine
 5. Zagon učnega in demonstracijskega centra v kleti Krško: razvoj kulture pitja vina in testiranje trajnostnih in naravnih kmetijskih praks
 6. Promocija, izobraževanje in informiranje o zdravem življenjskem slogu, ribjo gastronomijo nekoč in danes

Opis pričakovanih rezultatov in učinkov operacije:

Zasnoval se bo nov povezan turistični produkt in doživetja, ki bodo temeljila na sodobnih zahtevah zdravega življenjskega sloga. Projekt bo testiral naravno zorenje visoko kakovostnega vina, izumil rešitve za shranjevanje ribe kot surovine v gastronomiji, informiral in izobraževal, spodbujal odgovoren odnos do okolja in ohranjal biodiverziteto. S projektom bo ohranjeno 1 delovno mesto, vzpostavljeno 1 inovativno partnerstvo, usposobljenih 50 pridelovalcev in vključeni 2 ranljivi skupini.

Povezave do spletnih strani:

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sl

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo: http://www.ribiski-sklad.si/

Starostna omejitev

Spletna stran vsebuje informacije o alkoholnih pijačah, zato je namenjena polnoletnim osebam.
S klikom na gumb VSTOPI potrjujete, da ste stari 18 let ali več.

Vstopi